Servicios

Projectes dissenyats a la mida del client, respectant gustos i estils i recomanant les espècies que millor s’adapten segons el sòl i el clima en cada cas, per garantir l’èxit de l’espai.

Jardins privats i comunitaris

Zones enjardinades per a empresa

Xerojardinería

Muntatge de regs per aspersió i servei tècnic

Treballs mitjançant fusta tractada i travesses

Rocalles

fonts i llacs

Il•luminació del jardí

Interiors

Col•locació de gespa artificial “verd sense aigua”:
Avantatges:

Manteniment nul

Sense consum d'aigua

Resistència climàtica

No l’afecta el clor

Es antial•lèrgic i ignífug

Perfecta imitació a la gespa natural

No es deteriora per les deposicions d'animals domèstics

Terres especials

Escorça de pi

Terra volcanica

Tots els materials servits en sacs o Big-Bag

Jardineria

Jardins Privats i Comunitaris

Jardins Interiors

Zones enjardinades per a empreses

Regs por aspersió

Tractaments fitosanitaris

Podes i tales

Neteja de solars

Piscines

Amb una periodicitat de 2 vegades per setmana a l'estiu i d’1 vegada per setmana a l'hivern

Comprovació de clor i PH de les aigües

Servei tècnic

Neteja i rejuntada

Omplir mitjançant cisternes

Regs

Comprovem els difusors o aspersors per a una bona distribució de l'aigua, reparem trencaments o obstruccions. Supervisem el bon funcionament del programador així com les bateries, perquè es trobin en bones condicions.

Revisem els temps de reg i la programació dels dies.

Col•locació de depòsits y bombes

Regs per mitjans manuals